Felietony

Mężczyzna prowadzi reportaż z motorówki policyjnej

Felietonem czyli w dosłownym rozumieniu i tłumaczeniu z języka francuskiego nazywa się zeszycik, pewien fragment, a wręcz i nawet można powiedzieć odcinek powieści obszernej treścią. Jest to powszechny gatunek publicystyczny, który opiera się na stosunkowo niewielkim objętościowo utworze dziennikarskim, jaki jest zwarty, krótki, ma także charakterystyczny morał oraz jest stworzony jako dzieło mocno subiektywne. Ten rodzaj utworów literackich bazuje zwłaszcza na tonie osobistym, kiedy to mowa o dość lekkiej formule i indywidualnym podejściu do danej zgłębianej tematyki przez jej autora. Warto także nadmienić, że felieton bazuje na nie za bardzo skomplikowanej formule i ma na celu przedstawienie punktu widzenia autora tego tekstu najczęściej na społeczne, czy też światopoglądowe i obyczajowe tematy. Bardzo często dzieje się natomiast tak, że felietionista, bowiem tak określa się autorów felietonowych dzieł, porusza tematykę, która jest aktualnie na czasie.

Grafika ilustruje dziennikartstwo i reportaż
W zakresie felietonu wprawdzie najczęściej mówi się o istotnej w kulturze mocno zakorzenionej od dawien dawna formie literackiej, ale nie tylko. Równie dobrze możemy zetknąć się z utworem dziennikarskim o charakterze felietonu telewizyjnego czy też radiowego, nie tylko prasowego. Warto też nadmienić, że jest to dzieło, które bazuje nie tylko na przedstawieniu czy też uwypukleniu konkretnego problemu, ale także na tym, ażeby podkreślić swoje zdanie i wyciągnąć na jego temat własne, indywidualne wnioski Można także wspomnieć o tym, że w felietonach znajduje się mnóstwo fikcji literackiej, chociaż często jeśli chodzi o charakterystykę tego gatunku, to stawia się go jako coś pośrednie pomiędzy literaturą faktu oraz literaturą artystyczną.
Artykuł dzięki: