Gatunek literacki

Stare księgi na półce

Terminem gatunek literacki określa się odpowiedni rodzaj utworów literackich, w tym między innymi mowa jest tu o formie i jej zróżnicowaniu, co sprawia i pociąga za sobą fakt, iż gatunków książkowych i czasopismowych przykładowo wyszczególnia się na dziś dzień multum. Wszystkie one wpływają na to, jakie są następnie konkretne rodzaje literackie. Warto też nadmienić, iż gatunek literacki stanowi zbiór otworów, które pełnią podrzędną role względem rodzaju literackiego, zaś są one wyżej niż wszelakie odmiany gatunków literackich.

Książki do czytania na wakacjach
Gdyby tak sięgnąć w głąb historii i próbować zweryfikować, kiedy dokładnie zaczęły kształtować się gatunki literackie dawnych stuleci, pojawia się na kartach historii nawiązanie przede wszystkim do starożytnej Grecji. Jest tu wzmianka na temat gatunków literackich dzieł jakie zostały wyselekcjonowane i podzielone przez w pierwszej kolejności Platona, a następnie przez Arystotelesa. To oni obydwaj zajęli się w swej szerokiej działalności literackiej podziałem sztuk artystycznych, które koncentrowały się na takim lub innym przedstawieniu realiów. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż istnieje od dawien dawna niesamowicie obszerny wariant gatunków literackich, wręcz wielki wór, do którego z roku na rok przybywa coraz to nowszych pozycji, a świadczy to natomiast o tym, iż dziedzina zwana literaturą po prostu systematycznie się rozwija. I tam można mówić o przybywających wraz z biegiem czasu nowych formach, a ponownie odwołując się do historii, chodzi przykładowo o wprowadzony na etapie kształtowania się epoki romantyzmu romans czy też ballada oraz szereg z czasem zakorzenionych w literaturze gatunków mieszanych.
Artykuł dzięki: