Czasopismo

Czasopismo jest to wydawnictwo ciągłe, periodyczne, do jego cech należy publikowanie pod niezmienionym tytułem, numeracja ciągła, ustalona szata graficzna, niezbyt często zmieniający się format i objętość. Czasopismo zawiera materiały od wielu autorów i o określonej tematyce. Ze względu na częstotliwość wydawań czasopism wyróżniamy jego rodzaje:

dziennik (313 numerów w ciągu roku, ponieważ pomija się niedziele),

dwutygodnik (182-183 numery w ciągu roku, ponieważ pomija się niedziele),

tygodnik (52 numery w ciągu roku),

dwutygodnik (26 numerów w ciągu roku),

miesięcznik (12 numerów w ciągu roku),

dwumiesięcznik (6 numerów w ciągu roku),

kwartalnik (4 numery w ciągu roku),

aperiodyk.

Wydawnictwa, które pojawiają się rzadziej niż kwartalnik (np. półrocznik, rocznik, annał) są określane mianem edycji kolejnych zeszytów, wydań lub tomów. Czasopisma to głównie publikacje, które są wydawane od tygodnia wzwyż, te które są wydawane częściej, to gazety.

Czasopisma mogą być o różnej tematyce np. branżowe, reklamowe, motoryzacyjne, modowe lub różnotematyczne (o wszystkim).

- autor artykułu