Prasa

Prasa to ogólne określenie dzienników, czasopism i innych środków masowego przekazu, które są o charakterze informacyjnym, wydawane cyklicznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniają się one https://uzuzanny.pl/apartamenty-w-sopocie/ stałym tytułem oraz kolejnym numerem. Swoje początki prasa ma w starożytnych Chinach. Do Europy dotarła w XVI - XVII wieku i wtedy nastąpił jej rozkwit.

Prasa wyróżnia się kilkoma charakterystycznymi funkcjami:

informacyjną – informuje o bieżących i aktualnych wydarzeniach,

opiniotwórczą – pozwala kształtować poglądy na różne zdarzenia/sytuację,

postawotwórczą – kształtuje postawy na różne sprawy,

rozrywkową – posiada elementy rozrywkowe,

kontrolną – kontroluje aparat władzy i jego poczynania,

integracyjną – integruje dane społeczeństwo,

organizatorską – organizuje dane społeczeństwo.

Do jej cech należy:

periodyczność,

ma otwartą formę,

dostosowuje się do odbiorcy,

uniwersalność,

niezależność,

dostępność.

- autor artykułu