Kwartalnik

Czasopismo, które ukazuje się raz na trzy miesiące, to kwartalnik. Adwokat Konin Mają one dużo większą objętość niż miesięczniki, co wynika z ich rzadszego ukazywania się. Przykłady kwartalników, które ukazują się w Polsce:

Forum Myśli Wolnej,

Głos Ewangeliczny,

Ochrona Zabytków,

Echo Leśne,

Problemy Zarządzania,

Nowy Filomata.

- autor artykułu