Powieści produkcyjne

Starodawne księgi leżą na biurku

Jako powieść produkcyjną rozumie się charakterystyczny gatunek literacki zaliczany do powieści klasycznej, który innymi słowy określany jest kolokwialnie terminem produkcyjniak. Czym wyróżnia się ten właśnie rodzaj książki i ten typ powieści? Dowiesz się tego, gdy przeczytasz nasz niniejszy tekst.

Kobieta czyta książkę w domu
W kontekście charakterystyki powieści produkcyjnej na pewno trzeba będzie wspomnieć o tym, iż jest to gatunek łączący w sobie założenia i schemat typowy dla klasycznej literackiej poetyki i wiąże się z rzeczywistością socjalistyczną. Tematem jest tu modernizacja, przebudowa a wręcz w pewnym sensie i odnowa oraz rozwój państwowy. Warto nadmienić, iż pierwsze krajowe produkcyjniaki zaczęły być masowo tworzone w oparciu o wzornictwo zaczerpnięte ze Związku Radzieckiego. Najpierw stanowiło to kanwę do stworzenia powieści, które z czasem dały podwaliny do wykształtowania tego rodzaju filmów. Musimy także nadmienić, iż produkcyjniaki, poza tym, iż kształtowały się w oparciu o powieści socjalistyczne i bazowały na Związku Radzieckim, wyrosły także w środowiskach polskich. Miały one generalnie na celu proklamowanie socrealizmu. Jak pokazują zapiski historyczne przetrwałe po dziś dzień, pierwsze powieści produkcyjne ujrzały światło dzienne w roku 1925, kiedy to za sprawą Fiodora Gładkowa powstał pierwszy tego typu utwór literacki noszący tytuł Cement. On stał się początkiem nowego rozdziału w literackim gatunku jakim była omawiana tu powieść standardowa, klasyczna. W naszym kraju stanowiącym wówczas Polskę Ludową, produkcyjniaki były produkowane od roku 1949.
Artykuł dzięki: