Powieść

Półka z książkami

Jeśli szukasz wielorakich typów gatunków literackich, to nie możesz nie wspomnieć o najobszerniejszym z nich jakim jest standardowa powieść. Okazuje się ona jednym z najważniejszych typów utworów w zakresie wyszczególnianych obecnie wielorakich gatunków literatury pięknej. Co wyróżnia powieści na tle innych utworów?

Stare księgi na półce
Do zdecydowanie nadrzędnych cech powieściowych zalicza się zwłaszcza fakt, iż powieść jest utworem narracyjnym. Okazuje się ona historią opisującą bardzo mocno zazwyczaj rozpisywany i ciągle rozbudowywany ciąg przeróżnych wydarzeń i epizodów wzajemnie ze sobą powiązanych oraz nawzajem na siebie wpływających. W konsekwencji tego wyszczególnia się standardy w dziedzinie tworzenia powieści z prawdziwego zdarzenia, a mianowicie chociażby chodzi o to, żeby powieść ta była dziełem pisanym prozą. Jest ona niezbędna do tego, ażeby można było mówić o klasyku powieściowym. Co więcej w niej zawarte są różnorodne dialogi. Nie zapominajmy także o funkcji głównej narratora, który jest z reguły postacią zupełnie anonimową. Do tego nie możemy też pominąć łączącej się z powieścią wielowątkowości. Wiele podstawowych, standardowych książek w tym wydaniu bazuje na tak zwanej chronologicznej fabule oraz liniowości. Narrator jest zaś osobą wszystkowiedzącą, uniwersalną. Współcześni powieściopisarze jednakże coraz częściej chcą przyciągnąć czytelnika czymś zupełnie nowym i w konsekwencji tego decydują się na odejście od standardowego schematu na rzecz powieści w nowatorskim wydaniu. Pierwsze powieści, zdaniem badaczy historii, tworzone były mniej więcej w okresie antyczności.
Artykuł dzięki: