Kafka, Joyce, Miller – klasyka literatury

Categories:Książki

Czemu jednych pisarzy określamy klasykami literatury, a innych, naszym zdaniem bardziej utalentowanych spycha się jedynie do roli wieszcza czy też głosu danej subkultury, a nie całego pokolenia? Przykładem takiego pisarza jest James Joyce. Joyce jest pisarzem wielopokoleniowych. Zawsze będzie tak, że będą go czytać osoby w zupełnie różnym wieku. Napisał najtrudniejsze dzieło w historii literatury, którego doczytanie do końca wymaga sporego wysiłku od czytelnika.

Nie tylko pod kątem struktury powieści, ale też języka i pewnej płynności, jaką można zaobserwować w tego typu literaturze. Stany psychiczne bohaterów powieści u Kafki są także ponadczasowe i można uznać je za międzypokoleniowe. Nie opisuje danej epoki, co prawda dzisiaj jest nam bardziej współczesny i bliższy mentalnie niż dzieła, które powstały np. w średniowieczu, ale pisze o ludziach, ujmując ich, jako kategorie uniwersalne. Na tym polega fenomen pisarzy, których traktuje się, jako klasyków danych czasów, całej literatury czy nawet określonego gatunku.
Artykuł dzięki: