Jak dzielą się reportaże?

Dziennikarz prowadzi reportaż

Na tle szeregu rozlicznych typów literackich utworów, na szczególną uwagę zasługują między innymi reportaże. Reportage, jak formalnie i oficjalnie mówi się odnośnie reportaży z języka francuskiego, wyrosły na kanwie doświadczeń indywidualnych ich autorów. W konsekwencji tego można mówić o podziale reportaży na kilka charakterystycznych gatunków, a dokładniej rzecz biorąc w dzisiejszych czasach mówi się o czterech wiodących gatunkach i nurtach literackich. Przede wszystkim warto jednakże wspomnieć, jak w ogóle doszło do wyodrębnienia się tej właśnie form literackiej.

Mężczyzna prowadzi reportaż z motorówki policyjnej
Otóż pierwsze reportaże zostały wprowadzone na rynek mniej więcej w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia, zatem nie można powiedzieć, że to jest jakaś wielowiekowa forma literacka. Wręcz śmiało należy pokusić się o stwierdzenie, iż reportaże stanowią nic innego jak raczej młody typ utworu. Warto także dodać, że pierwsze reportaże pojawiły się mniej więcej w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia ale natychmiast opanowały one rynek literacki. Szybko zaczęły tez rozprzestrzeniać się pomiędzy wielorakimi krajami kontynentu europejskiego, niemniej jednak za ojczyznę reportażu uznaje się Francję, dlatego też nieprzypadkowo wspomnieliśmy o etymologicznym pojęciu reportage nawiązującym do tamtejszego określenia reportażu. Wydziela się także cztery wiodące dziś na rynku literackim gatunku reportaży oraz wiele jego rozmaitych odmian, w tym reportaż popularnonaukowy, sportowy, społeczno-obyczajowy, podróżniczy, sądowy.
Artykuł dzięki: